Jute Shopping bag

Eco-friendly jute shopping bags 1122 Price US$ 0.50 to 0.99

Size: 16 x 14 x 6 inch

JUTE SHOPPING BAG 1106

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG 1117

Size: 14 X 16 X 6 inch

JUTE SHOPPING BAG 1112

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG 1121

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG 1110

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG JSB 1118

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG JSB 1116

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG JSB 1115

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG1102

Size: 14 X 16 X 6 in

JUTE SHOPPING BAG 1101

Size: W: H: D: 16 X 14 X 6 in